Subota, 30 Septembra, 2023
Naslovnica "Gradačac u prošlosti" - Esad Sarajlić

"Gradačac u prošlosti" - Esad Sarajlić

“Već duži niz godina bavim se historijskim istraživanjem prošlosti Gradačca i njegove okoline. Od 1982. godine pa do 2019. objavio sam osam knjiga. Ovim najavljujem svoju aktivnost na vlastitom blogu (https://gradacacuproslosti.home.blog). Teme ću birati prema procjeni potrebe za informiranjem čitalaca o najzanimljivijim događajima iz ranijeg perioda.” – Esad Sarajlić, 5.11.2019.godine

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE (nastavak 2.)

Građanska škola trgovačkog smjera u Gradačcu Bosna i Hercegovina prije nastanka Kraljevine Jugoslavije nije imala škola koje su nosile ovo ime, ali su se sa...

Historijski razvoj SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U GRADAČCU DO 1995.

RIJEČ AUTORA U vrijeme štampanja ove knjige, o školstvu i njegovom razvoju u Gradačačkom kraju, nije postojala ni jedna publikacija ili objavljena knjiga iz koje...

NEKI DETALJI U PORODIČNOM STABLU GRADAŠĆEVIĆA

Prednji grafički prikaz objavljen je u knjizi , GRADAČAC OD 1945. Do 1991., JU BIBLIOTEKA  “ALIJA ISAKOVIĆ” Gradačac, 2003. str. 32., autor Esad Sarajlić Iz...

POSLIJE GUŠENJA POKRETA HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA U GRADAČCU, POSAVINI I BIH DOLAZI DO POBUNA I...

Pobuna u Posavini 1836. U Gradačac pristiže novih 1.000 ljudi. Jedan broj dolazi na konjima, a jedan broj su pješaci. U mjesecu avgustu 1836. godine...

U 19. STOLJEĆU DOLAZI DO PROMJENA GRANICE NA ŠTETU BOSNE – BOSNA SE DIJELI

eritorijalne promjene bosanskih granica Zvornički sandžak Nakon gušenja Pokreta pod vodstvom Husein – kapetana 1833. godine, dolazi do promjena granica na štetu Bosanskog ejaleta, pa time...

O KULTURNO HISTORIJSKIM I VJERSKIM PRILIKAMA BOŠNJAKA U GRADAČCU I OKOLINI U ZADNJIH 250...

Kulturno prosvjetni život Kulturna baština Bošnjaka iz Osmanskog perioda je značajna i velika. O tome svjedoči 7500 rukopisa u Gazi – Husrev-begovoj biblioteci, zatim 5000...

POZNATE LIČNOSTI VJERSKOG ŽIVOTA BOŠNJAKA GRADAČCA I OKOLINE

U Gradačcu postoji Hadži-efendijina ulica, Hadži-efendijina voda i Hadži-efendijin mezar niže džamije Husejnije. Ko je on bio, kada je živio i po čemu je...

NAJSTARIJA DŽAMIJA NA OPĆINI GRADAČAC BILA JE DŽAMIJA U MAHALI SAMAR ZELINJA SREDNJA

Imam osjećaj da se u pisanim dokumnetima u javnom prostoru Gradačca zanemaruje činjenica o dva veoma značajna objekta na području Zelinje Srednje, a to...

DŽAMIJE U GRADAČCU: U BUKVA MAHALI I HADŽI REUF-BEGOVA

Džamija u Bukva mahali „Bukvara“. Ova džamija po svim relevantnim podacima izgrađena je polovinom 19. stoljeća i prije Begove džamije. Tačnije ova džamija mogla...

SVE O DŽAMIJI HUSEJNIJI

(Porijeklo roda Imamovića u Gradačcu vezano je za odluke Husein-kapetana – Zmaja od Bosne) O džamiji Husejniji imamo najviše podataka. Izgrađena je 1826. godine. Dobila je...