TK – BiH – Regija

VLADA TK: Ukupno 2,5 miliona KM za kapitalne investicije

Na danas održanoj sjednici Vlada je izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih…

Lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK fizičkim licima za 2021. godinu

Na osnovu člana 6. tačke 3. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada…

Održana 26. redovna sjednica Vlade TK

I tokom ljetnog raspusta odgojno obrazovni i rehabilitacijski tretman za osobe sa autizmom Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost…

Održana 20. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđena upisna politika na JU Univerzitet u Tuzli Na danas održanoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata…

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, 3/01,…

Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

Na temelju člana 6. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog…

Za podršku privredi Vlada TK osigurala 4 miliona KM

Za podršku privredi Vlada TK osigurala 4 miliona KM Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno…

Održana 17. redovna sjednica Vlade TK

Vlada TK nastavlja sa antikorupcionim aktivnostima Vlada je danas utvrdila nacrt Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021-2024. godina…

Održana 13. vanredna sjednica Vlade TK

Dozvoljene vannastavne i sportsko – rekreativne aktivnosti Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je usvojila današnju Naredbu Kriznog štaba Ministarstva…

Održana 14. redovna sjednica Vlade TK

Članovi Vlade neće zapošljavati bliske srodnike Današnjom odlukom članovi Vlade Tuzlanskog kantona su obavezani da za vrijeme trajanja svog mandata,…