Zbog namiještanja konkursa direktor i članovi komisije proglašeni krivim za počinjenje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja

0

Općinski sud u Tuzli je u ponovnom krivičnom postupku donio osuđujuću presudu Jasenku Smajiću, Omeru Delaliću i Adisi Mehić iz Tuzle, kojom su proglašeni krivim za počinjenje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Oni su kao direktor, odnosno profesori osuđeni za namještanje konkursa za zapošljavanje jedne osobe.

Smajiću je izrečena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci, a određena mu je i sigurnosna mjera zabrane vršenja dužnost direktora u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli, kao i svim drugim osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, u trajanju od pet godina, od dana pravosnažnosti presude.

Delaliću i Mehićevoj izrečena je uslovna kazna zatvora od po šest mjeseci, s tim da se ta kazna neće izvršiti, ako za vrijeme od dvije godine, po pravosnažnosti presude ne učine novo krivično djelo.

Određena im je i sigurnosna mjera zabrane učestvovanja u komisijama za intervjue u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli, kao i svim drugim osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, u trajanju od tri godine, od dana pravosnažnosti presude.

“Imenovani su proglašeni krivim što su dana 31. augusta 2018. godine u Tuzli, radeći kao odgovorna lica – uposlenici u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli i to Smajić kao direktor, a Delalić i Mehićeva kao profesori te zajedno kao članovi Komisije za provođenje intervjua u postupku zapošljavanja u školi, postupili suprotno svojim ovlaštenjima u namjeri da jednoj kandidatkinji pribave korist u vidu zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme”, navedeno je u presudi.

Obavljajući konkursnu proceduru, kako je istaknuto, spomenuti nisu proveli razgovor sa ostalim kandidatima, a u zapisnik sa intervjua je lažno prikazano da su kandidatima tom intervjuu postavili po tri stručna pitanja.

“Iako su znali i bili svjesni da to nije bio slučaj, niti su kratko obrazložili dodijeljeni broj bodova, na koji način su kandidatkinjama koje sve imaju završenu VSS, dodijeli bodove u razmjeru od 1,5-2,5 boda dok su kandidatkinji koja ima završenu srednju stručnu spremu, dodijeli maksimalna 3 boda, čime su teže povrijedili prava ostalih kandidatkinja, jer su ih onemogućili da ravnopravno učestvuju u konkursnoj proceduri i na koji način su jednu kandidatkinju stavili u povoljniji položaj na rang listi kandidata”, naglašeno je.

Temeljem liste, 5. septembra 2018. godine, direktor škole je donio odluku o prijemu kandidata u radni odnos kao saradnika za ekonomsko-finansijske poslove na puno i neodređeno radno vrijeme, pribavivši joj na taj način korist u vidu zasnivanja radnog odnosa i prava iz radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Sud napominje da se radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i da će nakon prijema otpravka presude stranke imati pravo na žalbu.

Izvor: Klix.ba