Gradačački info portal

  • TK - BiH - Regija
  • Grad Gradačac

VLADA TK: Ukupno 2,5 miliona KM za kapitalne

Na danas održanoj sjednici Vlada je izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu. Ovim

Lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz

Na osnovu člana 6. tačke 3. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite

Posljednje objave

  • Grad Gradačac
  • Društvo
  • Kultura
  • Vjerski sadržaji