Nedjelja, 3 Decembra, 2023
kamenica

"Znamenitosti Gradačca" - Mirza Avdičević

“Ovaj blog posvećujem svom gradu i mojim sugrađanima sa kojima sam proveo najljepše godine života. U tom cilju, na jedan poseban način želim dati svoj doprinos i otrgnuti od zaborava sve one znamenitosti našeg grada koje čine njegovu dušu. Pri tome nemam pretenzija da pisem o historiji, ali ću se poslužiti historijskim činjenicama i podacima koje su historičari napisali i neka mi ne zamjere ako ih pojedinačno ne pomenem, jer sve što cu pisati, biće iz ljubavi prema mom gradu i ljudima koji su na bilo koji način vezani za Gradačac.”
https://historijagradacac.blogger.ba
Mirza Avdičević,
Marta, 2011.god.

KO JE VLADAO GRADAČCEM PRIJE GRADAŠČEVIĆA?

Da bi bolje razumjeli kako i zašto je došlo do formiranja agaluka, a kasnije i kapetanije na području Gradačca, osvrnimo se za trenutak na...

POMINJANJE GRADAČCA ZA VRIJEME OSMANSKE IMPERIJE

Prije nego što kažemo nešto o Gradačcu u Osmanskoj imperiji, pokušajmo dati odgovor na pitanje, “Ko su bile Osmanlije i kako je nastalo Osmansko...

PRVI POMEN GRADAČCA U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI

Sam pojam Srednjeg vijeka je pomalo nejasan, pa koristim priliku da u sklopu ovog izlaganja pokušam pojasniti njegovo značenje. Bez upuštanja u detaljne rasprave...

PODRUČJE GRADAČCA U PRAHISTORIJSKOM VREMENU

Kad sam prije dvije godine počeo da prikupljam građu o znamenitostima iz mog grada, nisam ni slutio da ću, sve to, jednog dana postavljati...