IZVOR VODE ZVANI HLUPAN

0

Ako u razgovoru sa prijateljima pomeneš riječ HLUPAN, većina njih će reći da je to izvor vode, a ako ih pitaš gdje se nalazi taj izvor, malo njih će znati odgovor. A izvor je star, i nalazi se u samom srcu naše čaršije. Sagradio ga je isti dobročinitelj koji je sagradio i Hadžiefendinu česmu. Zvao se Pir Ahmed, sin Abdulkerim age, koji se u Gradačac doselio iz Beograda. Sa natpisa ploče koja je nekad bila na Hadžiefendinoj česmi, a po sjećanju rahmetli Abida Arnautalića, ta česma je sagrađena izmeđju 24.08 do 21.09.1865. godine. Natpis na česmi koja se nalazi na Hlupanu, izlizan je i oštećen, tako da se mogu pročitati samo sljedeće riječi: “Čaršu džemati ašhabi hajratden Ahmed”, tj. “Ahmed, dobrotvor iz džemata Čarsije”. Malo, ali dovoljno da se zaključi kako je obje česme sagradio isti čovjek.
Do Hlupana će vas dovesti ulica koja vodi “Kadić bašči”, odnosno ulica koja ide uz brdo, pored bivše brčanske trgovine “Velma”, a današnjeg poslovnog objekta i kafića Muharema Hanića. Samo poslije pređenih stotinjak metara, na lijevu stranu, pored kuće Muhameda Mujića, odnosno njegovog sina Midhata, postoji prolaz kojim se dolazi do tog izvora. Prizor je zaista nevjerovatan. Prolaziš kroz mali voćnjak i baštu zasađenu povrćem i pred tobom se ukaže kameni podzid ispod kojeg je betonirano dvorište sa pumpom, koritima i malim bazenima za sakupljanje vode, te kosim betonskim nagibima za pranje veša. Na tim kosim zidovima žene su prale veš tako što su ga “hlupale” drvenom pratljačom, po čemu je izvor i dobio ime “Hlupan”. Sve je još uvijek tu, kao što je bilo prije 150 godina, samo zapušten. Naime izvor je smješten u bunaru koji je pokriven limenom pločom, a ispod te ploče su dvojica naših sugrađjana stavili vodene pumpe i sa crijevima povlače vodu, koju koriste za zalijevanje svojih bašta i vočnjaka. Stara zahrđala pumpa stoji kao spomenik prohujalog vremena. Voda na njoj već odavno ne curi..A vodu sa Hlupana smo pili i to sve do pred sami početak poslednjeg rata.
Pred pomenutom brčanskom prodavnicom, 1979 godine, je sazidana kamena česma i postavljanjem cijevi od izvora pa sve do česme, dovedena je voda, koja je služila za javnu upotrebu građana. Nažalost, jedan od mještana, kroz čije imanje je prelazila linija, presjekao je cijev i tako onemogućio dotok vode na novoizgrađenu česmu. Dugo vremena se nije znalo za taj čin i narod je mislio da je presušio Hlupan..A Hlupan i dan danas, u svojoj utrobi, krije hladnu izvorsku vodu.

Tekst napisao, Mirza Avdičević