NALAZI GRČKOG I RIMSKOG NOVCA SA PODRUČJA GRADAČCA

0

U široj okolini pronađeno je desetak neistraženih nalazišta za koja se relativno sigurno zna da pripadaju rimskom periodu. Arheološka iskopavanja, izuzev nekoliko zaštitnih iskopavanja, nisu provedena. U Glasniku Zemaljskog muzeja iz 1902., naš izvrsni poznavalac antičke historije i utemeljitelj antičke zbirke u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, Carl Patsch, nalaze iz Gradačca tek uzgred spominje i oni nisu predmet detaljnijeg proučavanja, iako nalazi novca mogu ukazati na neke karakteristike kraja u kojem su pronađene. Česti nalazi novca nesumnjivo dokazuju postojanje putnih komunikacija. Također nam očuvani novac može dati i nekoliko vrijednih podataka o nastanjenosti ovog kraja. U daljem tekstu, osvrnut ćemo su ukratko i na ostale nalaze iz Lukavca i Tramošnice. Iz Lukavca, pored već spomenute drahme Damastiona nađeni su republikanski novci: Didia i Rutilia, te rimskih careva: Augustus (27. g. p.n.e. – 14. n.e.), Antonius Pius (138-161), Marco Aurelius (161-180) i Konstantinus II (337-340).
Iz Tramošnice, pored spomenute drahme Dyrrhachiuma, evidentirani su republikanski novci: Julia, Iunia, Mamilia i Papia, te rimskih careva: Claudius (268-270) i Valentianus (375-392).

Tekst napisao, Mirza Avdičević