STEĆCI SA PODRUČJA GRADAČCA

0

Sjeverna Bosna je vrlo siromašna ostacima iz srednjovjekovnog i ranog osmanskog perioda. U Bosni i Hercegovini evidentirano je ukupno oko 60.000 stećaka raznih oblika, od čega samo 323 imaju natpis, što iznosi 0,55% od ukupnog broja ovih spomenika. Na području opština Orašje, Bosanski Šamac, Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanska Dubica, Bosanski Novi, Velika Kladuša do sada uopće nisu nađeni stećci, a područja opština Brčko, Modriča, Odžak i Derventa – da navedemo samo one koje su blizu Gradačca – posjeduju u svemu 164 stećka, raspoređena na 14 mjesta, od čega dvije trećine kod Odžaka i to u uspravnim oblicima za koje ne možemo tvrditi da su pravi stećci.

Zbog toga stećak u Gornjoj Međeđi predstavlja izvanredno vrijedan primjerak. Pretpostavlja se da je na ovom lokalitetu postojao veći broj stećaka, ali se održao samo ovaj sljemenjak, vjerovatno zbog toga što je bio najmasovniji. Na stranicama sljemenjaka nema nikakvih reljefnih motiva, a natpis bosančicom uklesan je u više redova na njegovoj južnoj bočnoj strani od kojih je samo donekle čitljivo pet redova.

Po onome što se može pročitati stoji »da se na stećku saopštava da tu leži neki Dragoslav, nečiji unuk, na svojoj plemenitoj (zemlji) i da su mu kam (bilig) podigli sinovi.«

Po osobinama slova i jezičkim terminima, ovaj natpis po Bešlagiću ima mnogo sličnosti sa natpisima pronađenim na području Majevice. Sve te veze sa stećcima sa Majevice upućuju na zaključak da je stećak iz Međeđe G. djelo majevičkih majstora.

Tekst napisao, Mirza Avdičević