Četvrtak, 8 Decembra, 2022

"Znamenitosti Gradačca" - Mirza Avdičević

“Ovaj blog posvećujem svom gradu i mojim sugrađanima sa kojima sam proveo najljepše godine života. U tom cilju, na jedan poseban način želim dati svoj doprinos i otrgnuti od zaborava sve one znamenitosti našeg grada koje čine njegovu dušu. Pri tome nemam pretenzija da pisem o historiji, ali ću se poslužiti historijskim činjenicama i podacima koje su historičari napisali i neka mi ne zamjere ako ih pojedinačno ne pomenem, jer sve što cu pisati, biće iz ljubavi prema mom gradu i ljudima koji su na bilo koji način vezani za Gradačac.”
https://historijagradacac.blogger.ba
Mirza Avdičević,
Marta, 2011.god.

ORIGINALNI PORTRET HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA

O Husein-kapetanu Gradaščeviću je napisano mnogo, ali njegov lik možemo vidjeti na svega nekoliko crteža. Najčesći komentari se mogu svesti na prikazivanje njegovog lika...

PORODIČNI ŽIVOT HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA

Govoreći o porodičnom životu Husein-kapetana Gradaščevića, samo po sebi se nameće pitanje njegovog odrasatanja i najranijeg djetinjstva. Međutim, o tome je veoma malo podataka...

LIRSKA PJESMA KOJA NAGOVJEŠTAVA HUSEIN-BEGOVO ROĐENJE

Čitajući ovu prelijepu pjesmu, vjerovatno će te zapaziti njen naziv u kojem stoji da je to lirska pjesma, pa hajde da odmah vidimo zašto...

KO JE VLADAO GRADAČCEM PRIJE GRADAŠČEVIĆA?

Da bi bolje razumjeli kako i zašto je došlo do formiranja agaluka, a kasnije i kapetanije na području Gradačca, osvrnimo se za trenutak na...

POMINJANJE GRADAČCA ZA VRIJEME OSMANSKE IMPERIJE

Prije nego što kažemo nešto o Gradačcu u Osmanskoj imperiji, pokušajmo dati odgovor na pitanje, “Ko su bile Osmanlije i kako je nastalo Osmansko...

PRVI POMEN GRADAČCA U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI

Sam pojam Srednjeg vijeka je pomalo nejasan, pa koristim priliku da u sklopu ovog izlaganja pokušam pojasniti njegovo značenje. Bez upuštanja u detaljne rasprave...

PODRUČJE GRADAČCA U PRAHISTORIJSKOM VREMENU

Kad sam prije dvije godine počeo da prikupljam građu o znamenitostima iz mog grada, nisam ni slutio da ću, sve to, jednog dana postavljati...