CRVENA ŠKOLA

0

Ova zgrada, u narodu poznata kao Crvena škola potiče iz doba austro-ugarske uprave Bosnom, a sagrađena je 1886. godine. Naziv „Crvena škola“ je dobila zbog toga što je zgrada izgrađena sa fasadom crvene boje. Bila je u privatnom vlasništvu, ali je općina kupuje 1890. godine od hafiz Hakije Hadžihafizovića i tokom mnogih godina služila je za različite namjene. Poslije
Drugog svjetskog rata u nju je smještena osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, koja u kontinuitetu svoj rad nastavila pod nazivom Ivo Andrić. Godine 1974. škola preseljava u novu zgradu, a stara zgrada se prilagođava za potrebe političkih organizacija, odnosno partija. Od 1993. godine osnovna škola je nastavila sa radom pod imenom Dr. Safet-beg Bašagić. Obzirom da je ova zgrada dosta vremena služila za potrebe školstva, recimo nešto više o obrazovanju na području našeg grada.

U daljoj prošlosti, pismenost i obrazovanje nisu imali masovni karakter i uglavnom su bili vezani za pojedince koji su se time bavili po samostanima i crkvama. U tursko doba počinje masovnije obrazovanje, ali je sistem školovanja bio organizovan isključivo na vjerskoj osnovi. Kada je u pitanju ovo doba onda treba spomenuti da je prva osnovna škola na širem području Gradačca vezana za ime Husein kapetana Gradaščevića uz čiju je saglasnost sagrađena 1823. godine u Tolisi kod Orašja.
U Gradačcu je prva osnovna škola otvorena 1845. godine. Tek sa austro-ugarskom upravom počinje organizacija državnih škola za koje se propisuju programi i nastavni planovi. Austrija je željela da u BiH što prije potisne konfesionalne škole pa je već do 1881. godine otvorila 32 državne škole, a 1912. godine donosi i prvi zakon o osnovnim školama. Prvi domači udžbenik pojavio se 1883. godine. Za vrijeme kraljevine Jugoslavije školstvo ne ide u obrazovnom razvoju kao što će se to desiti tek poslije Drugog svjetskog rata. Krajem 1945. godine u Gradačcu je bilo svega nekoliko osnovnih škola, ali su do 1956. godine već izgrađene 22 nove škole. Treba napomenuti da je osnovno obrazovanje u tom periodu još uvijek trajalo četiri godine, te da je prva osmogodišnja škola počela sa radom 1958. godine.

Tekst napisao, Mirza Avdičević