Završena druga redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

0

Danas je održana druga redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu našlo se 35 tačaka. ( sa dnevnog reda skinute su 8. Prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva stambenih objekata u vlasništvu Grada gradačac ( Potok Mahala, Lamela A-6 ) i 9. Prijedlog rješenja o ovlaštenju Gradonačelnika za zakjlučivanje ugovora o prenosu prava vlasnišptva na stambenim objektima ).

Na početku sjednice svečanim polaganjem zakletve i preuzimanjem mandata Eldisa Halilović je postala nova vijećnica u Gradskom vijeću Grada Gradačac.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.06.2019. godine. Ukupna vrijednost ostvarenih prihoda i primitaka, u periodu od 01.01.-30.06.2019. godine, iznosi 7.092.682,70 KM, što predstavlja povećanje za 28,90 % u odnosu na isti period prethodne godine.

Razlika između prihoda i primitaka, s jedne strane, te rashoda i izdataka s druge strane, predstavlja suficit, odnosno pozitivan finansijski rezultat.

Usvojeno je također i nekoliko prijedloga odluka o prodaji, kupovini i zamjeni nekretnina i zemljišta kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima. Ove izmjene se uglavnom odnose na održavanje javnih parking prostora i buduće javne gradske garaže. Ovom odlukom se definišu i značenja pojmova koja se odnose na pojmove: snabdijevanje pitkom vodom, odvođenje i prčišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina…

Odlukom o primjeni planskih dokumenata nastavlja se primjena detaljnih planskih dokumenata –Regulacionog plana „ Centar „ i Regulacionog plana slobodne industrijske zone II u Gradačcu.

Donešena je Odluka o  iznosu sredstava i broju stipendija za učenike i studente za školsku 2019/20. godinu. Ovom Odlukom se utvrđuje broj i iznos sredstava za stipendiranje koja za učenike iznosi 400 KM a za studente 800 KM. Bit će dodijeljene 131 stipendija u ukupnom iznosu od 98.000 KM.

Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora kao i Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica.

Usvojen je i Program i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2019/2020 godina kao i Program o dopunama programa o javnim parkiralištima.

U sklopu informacije o stanju sigurnosti na područja Gradačca osuđen je nemili događaj napada na povratnika Iliju Itrića u mjestu Liporašće.

GIP/Grad Gradačac