Završena druga redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Završena druga redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je održana druga redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu našlo se 35 tačaka. ( sa dnevnog reda skinute su 8. Prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva stambenih objekata u vlasništvu Grada gradačac ( Potok Mahala, Lamela A-6 ) i 9. Prijedlog rješenja o ovlaštenju Gradonačelnika za zakjlučivanje ugovora o prenosu prava vlasnišptva na stambenim objektima ).

Na početku sjednice svečanim polaganjem zakletve i preuzimanjem mandata Eldisa Halilović je postala nova vijećnica u Gradskom vijeću Grada Gradačac.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.06.2019. godine. Ukupna vrijednost ostvarenih prihoda i primitaka, u periodu od 01.01.-30.06.2019. godine, iznosi 7.092.682,70 KM, što predstavlja povećanje za 28,90 % u odnosu na isti period prethodne godine.

Razlika između prihoda i primitaka, s jedne strane, te rashoda i izdataka s druge strane, predstavlja suficit, odnosno pozitivan finansijski rezultat.

Usvojeno je također i nekoliko prijedloga odluka o prodaji, kupovini i zamjeni nekretnina i zemljišta kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima. Ove izmjene se uglavnom odnose na održavanje javnih parking prostora i buduće javne gradske garaže. Ovom odlukom se definišu i značenja pojmova koja se odnose na pojmove: snabdijevanje pitkom vodom, odvođenje i prčišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina…

Odlukom o primjeni planskih dokumenata nastavlja se primjena detaljnih planskih dokumenata –Regulacionog plana „ Centar „ i Regulacionog plana slobodne industrijske zone II u Gradačcu.

Donešena je Odluka o  iznosu sredstava i broju stipendija za učenike i studente za školsku 2019/20. godinu. Ovom Odlukom se utvrđuje broj i iznos sredstava za stipendiranje koja za učenike iznosi 400 KM a za studente 800 KM. Bit će dodijeljene 131 stipendija u ukupnom iznosu od 98.000 KM.

Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora kao i Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica.

Usvojen je i Program i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2019/2020 godina kao i Program o dopunama programa o javnim parkiralištima.

U sklopu informacije o stanju sigurnosti na područja Gradačca osuđen je nemili događaj napada na povratnika Iliju Itrića u mjestu Liporašće.

GIP/Grad Gradačac

Related Articles

error: ©GIP – Gradacac.ORG !!!