Počeli radovi na rekonstrukciji ulice u MZ Vida 1

U sklopu  projekta „ Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica i lokalnih cesta u Gradačcu „ započeti su radovi u MZ Vida 1 na rekonstrukciji lokalnog puta na dionici od  „Točka“ prema raskrsnici ulica Hazna i „Branilaca Vide“. Ovim radovima predviđena je izgradnja kolovoza i trotoara za pješake.

Izvođač radova je Balegem d.o.o. Gradačac a vrijednost istih je oko 134.000 KM. Napominjemo da se ovi radovi finansiraju iz budžeta Grada Gradačac uz učešće građana od 20%.

GIP/Općina Gradačac