Usvojen Budžet Grada Gradačac za 2021. godinu

Na današnjoj trećoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac vijećnici su usvojili Budžet Grada Gradačac za 2021. godinu. Budžet Grada Gradačac za 2021. godinu usvojen je u iznosu od 18.496.399  KM. Parametri koji su korišteni za projekciju prihoda u Prijedlogu Budžeta su prihodi ostvareni u Budžetu Grada Gradačac u periodu januar – decembar 2020. godine, na osnovu čega je izvršena procjena ostvarenja prihoda za 2021. godinu. Nakon usvajanja Budžeta usvojen je i „Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu“ dokument koji omogućava njegovo izvršenje.

Gradonačelnik je u svom obrazloženju Budžeta Grada Gradačac istakao da osim planiranih sredstava u budžetu Grada Gradačac trenutno se izvode radovi na području Gradačca u iznosu od cca. 6 miliona KM koja su kreditna i grant sredstva odobrena Gradačcu u proteklom periodu.

Nihad Sušić je davanjem svečane izjave preuzeo vijećnički mandat budući da je u proteklom periodu vijećnik Hasan Topčagić podnio ostavku. Također Vijeće je upoznato i o formiranju Kluba samostalnih vijećnika kojeg čine Miralem Kamberović i Enis Ibrahimović.

Zbog opširnog dnevnog reda, složenosti materijala i uzimajući u obzir epidemiološku situaciju sjednica je prekinuta na zahtjev Kluba SDP-a.

GIP/Grad Gradačac