spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Održana 9. redovna sjednica Vlade TK

Uz stare, Vlada započinje i nove oblike podrške mladim osobama
Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima. Za realizaciju pet predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000,00 KM.

Planirano je da ove godine Vlada podrži mlade osobe subvencioniranjem kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, subvencioniranje troškova za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, finansiranjem i sufinansiranjem projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, rad kantonalnog vijeća mladih u smislu plaćanja prikladnog prostora za mlade,rad sa mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje i plaćanje troškova njegovog održavanja, te podršku omladinskom poduzetništvu na području Tuzlanskog kantona.

U odnosu na prethodnu godinu, ove godine Vlada je predvidjela novi oblik podrške, a radi se o saradnji sa Investicijskom fondacijom „Impak” u pogledu realizacije i daljeg razvoja programa podrške poduzetništvu na području nerazvijenih/manje razvijenih lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Ovaj projekat podržala je i Vlada Švicarske, a radi se o inkubatorima poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona sa ciljem pružanja podrške očuvanju postojećih poduzetnika, te pružanja podrške samozapošljavanju nezaposlenih mladih lica odnosno osnivanju i radu njihovih poslovnih subjekata.

Kriteriji za ujednačenu raspodjelu sredstava uvažavajući principe solidarnosti
Na danas održanoj sjednici Vlada se upoznala sa Informacijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a u vezi sa korištenjem i utroškom namjenskih sredstava vodnih naknada, te Informacijom o prihodima i utrošku sredstava prikupljenih na osnovu naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. S tim u vezi Vlada se danas opredijelila da u narednom periodu jasno utvrdi kriterije koji će s jedne strane ujednačiti raspodjelu, ali s druge strane i uvažiti princip solidarnosti i pomoći nerazvijenim lokalnim zajednicama. Tako će u oblasti ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u narednom periodu posebna pažnja pri raspodjeli sredstava trebala biti usmjerena na ostvarene prihodi Kantona od vodnih naknada sa područja grada, odnosno općine u periodu 2016 – 2020. godina, ostvarena ulaganja Kantona iz sredstava vodnih naknada na područje grada, odnosno općine u periodu 2016 – 2020. godina, stepen uspješnosti realizacije projekata u prethodnoj godini i pravovremeno izvještavanje o realizaciji ugovora o prijenosu, a pri raspodjeli sredstava za projekte i aktivnosti vodit će se računa o odgovarajućoj zastupljenosti projekata za razvoj nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Ostale odluke
Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu. Ukupno planirana sredstva u ovom programu iznose 350.000,00 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2020. godinu. Prema ovom izvještaju Vlada je tokom 2020. godine za podršku projektima kojima se unaprjeđuje lovstvo na našem kantonu odobrila ukupno 42.271,03 KM i to za trinaest zasebnih projekata nabavke i prehrane divljači u lovištima.

Vlada je danas nije usvojila izvještaje o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini, o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini.

Na danas održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec mart 2020. godine u iznosu 1,00. Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Ranije je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade iznosi 4.00 KM.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje dijelova transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.U svrhu realizacije projekta „Response to land slide and flash flood risk with early warning system design” JU Univerzitetu u Tuzli – Rudarsko geološko građevinskom fakultetu 39.677,98 KM je dodijelio Hrvatski geološki institut. Ista institucija je ovom fakultetu dodijelila i 18.000,00 KM u svrhu realizacije projekta „Transnational advanced management of land use risk through land slide susceptibility maps design”.

Također, odobreno je i usmjeravanje donacijekoju je Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini dodijelila za JU OŠ „Višća” Živinice. Za rekonstrukciju stolarije i centralnog grijanja na centralnom objektu JU OŠ „Višća” Živinice Ambasada je donirala 37.384,09 KM. Osim ove donacije, za realizaciju projekta „Kreativna industrija i poslovanje” JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla 4.790,41 KM je dodijelio Regionalni ured za saradnju mladih RYCO.

Vlada je prihvatila informacije nadležnih ministarstava i drugih nadležnih institucija iz oblasti zdravstva o analizi stanja i poduzimanja konkretnih mjera na području Tuzlanskog kantona u vezi sa pogoršanom epidemiološkom situacijom uzrokovanom korona virusom, te ih je proslijedila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona. Zbog nepostizanja finansijske samo održivosti Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh”, danas je razriješen Upravni odbor Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh”, te je privremeno imenovan novi zaziv ovog tijela. Također, je razriješen dosadašnji i privremeno imenovan novi saziv Upravnog odbora JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Ovom upravnom odboru data je prethodna saglasnost za imenovanje Marine Tomić za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže 6 mjeseci. Privremeno je, a najduže na period od 90 dana, imenovan Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Utvrđen je prijedlog kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča” d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala, do imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana. Također, Vlada je odredila punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona.

Vezane objave

Posljednje objave