Otvorenje ovogodišnjih “Kikićevih susreta” je u ponedjeljak, 7.6.2021.godine

U ponedjeljak, 7.6.2021.godine, svečano će biti otvoreni ovogodišnji “Kikićevi susreti”.

U prilogu je cjelokupan Program ovogodišnjih susreta: