Održana 9. sjednica Gradskog vijeća

Danas je u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu održana 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Nakon što je usvojen dnevni red vijećnici su započeli s radom a prva tačka dnevnog reda bio je Prijedlog Statuta Grada Gradačac. Nakon dugotrajne konstruktivne rasprave i nakon usvojenih određenih amandmana Prijedlog ipak nije usvojen. Za Prijedlog Statuta je glasalo 18 gradskih vijećnika, protiv je bilo 8 a suzdržanih 1. Za usvajanje Prijedloga Statuta bila je potrebna dvotrećinska većina.

Gradski vijećnici su usvojili Nacrt Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu u iznosu od 18.488.321,00 KM te isti uputili na javnu raspravu kako bi građani i drugi zainteresovani imali priliku da daju svoje prijedloge i sugestije u narednih mjesec dana.

Vijeće je usvojilo i Prijedlog odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac uz određene izmjene prvobitne odluke kao i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac.

Podršku Gradskog vijeća dobili su i Nacrt programa rada Gradskog vijeća Gradačac za 2022. godinu kao i Nacrt programa izgradnje puteva na području grada Gradačac za period 2022.-2026.godinu koji će također ići na javnu raspravu.

U sklopu kadrovske politike vijećnici su usvojili Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK, Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradačac i člana Upravnog odbora JU Apoteka Gradačac također ispred Ministarstva zdravstva TK.

Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o stanju socijalne zaštite na području grada Gradačac kao i informacije o inicijativi za otvaranje hemodijaliznog centra u Domu zdravlja Gradačac i o stanju na deponiji Višnjik.

Gradski vijećnici su podnijeli niz inicijativa i pitanja vezanih za poboljšanje kvaliteta života građana grada Gradačac.

Izvor: Grad Gradačac