Gradsko vijeće će odlučiti o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac

U utorak, 2.11.2021. godine održaće se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac, a 9. tačka dnevnog reda se odnosi na prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Gradačac – “Zurkuša”

9_Odluka o prodaji nekretnina