Gradsko vijeće će da odluči o prodaji stana u vlasništvu Grada Gradačac

0

U utorak, 2.11.2021. godine održaće se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac, a jedna od tačaka dnevnog reda je i prodaja nekretnine stana u vlasništvu grada!

6_Odluka o prodaji nekretnine stana