OBAVJEŠTENJE POLJOPRIVREDNICIMA: PRIJAVA PLANA PROIZVODNJE ZA NAREDNU GODINU

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata Grada Gradačac, da su dužni prijaviti Plan proizvodnje za narednu godinu najkasnije do 15.11.2021.godine. Prijavu Plana proizvodnje izvršiti na šalteru broj 9 u zgradi Gradske uprave Gradačac.