HRONOLOŠKI SLIJED VAŽNIH DATUMA POKRETA HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA 1830-1833. GODINE

0

U cilju prezentiranja značajnih događaja u nastanku, odvijanju i porazu Pokreta Husein –kapetana Gradaščevića, dajemo hronološki prikaz istih od 1830 – 1833.

 1. Dolazi na čelo Gradačačke kapetanije, 1821. godine
 2. U konacima Husein-kapetana u Gradačcu, održava se incijativni skup bosanskih prvaka, decembar 1830. godine
 3. U Tuzli se održava pripremni sastanak svih predstavnika Bosne. Poziv na ustanak,  krajem januara i početkom februara 1831. godine
 4. Sabor u Travniku, donesene važne odluke o ustanku, 29.3.1831. godine
 5. Husein-kapetan pred Travnikom pobjeđuje vojsku Namik-paše, 7.4.1831. godine
 6. Svrgnut je Namik-paša. Husein-kapetan postaje najviša vlast u Bosni, 31.5.1831. godine
 7. Husein-kapetan poziva sve age i druge prvake u Bosni da se vojno uključe u jedinice Pokreta, 31.5. 1831. godine
 8. Odigrava se glavna bitka sa vojskom velikog vezira kod mjesta Štimja  u području Lipljana na Kosovu, 18.7.1831. godine
 9. Sastanak u Prištini na Kosovu svih uglednika Bosne. Husein-kapetan predlaže se za valiju, 10.8.1831. godine
 10. Husein-kapetan preko Prištine i Novog Pazara kreće prema Sarajevu, 23.8.1831. godine
 11. Husein-kapetan vraća se u Sarajevo. Smjestio se u konacima Mustafa-age Zlatarevića, 9.9.1831. godine
 12. Zvanični izbor Husein-kapetana u Sarajevu za bosanskog valiju. Tog dana on dobija naziv paše, 12.9.1831. godine
 13. U Carevoj džamiji u Sarajevu održava se sabor gdje se Husein-kapetan bira za bosanskog vezira i daje mu se čin paše, 12.9.1831. godine
 14. U mjestu Banjska kod Novog Pazara odigrava se sukob bosanske vojske i vojske velikog vezira, 16.12. 1831. godine
 15. Sudar vojske Husein–kapetana i vojske Kara Mahmud Hamdi-paše, Kraj maja 1832. godine
 16. Posljednja bitka vojske Husein-kapetana i vojske velikog vezira. Osmanlije pred porazom. Ali dolazi do preokreta. zbog izdaje Smajlage Čengića i Ali-paše Rizvanbegovića. To dovodi do poraza Husein-kapetana, 4.6.1832. godine
 17. Husein-kapetan sa pratnjom oko 600 naoružanih ljudi stiže na obalu rijeke Save kod Županje. Preko Save prelazi u Austriju u pratnji 200 ljudi, 16. 6.1832. godine
 18. Husein-kapetan u pratnji 80 austrijskih vojnika prelazi u Slavonski Brod u karanten, 18.6.1832. godine
 19. Husein-kapetana austrijeske vlasti prebacuju u Osijek, što je značilo internaciju jer mu je bila zabranjena posjeta prijatelja, 5.7.1832. godine
 20. Husein-kapetan se pismeno obraća Metternichu i austrijskom caru žaleći se na svoj položaj, 13. i 24.7.1832. i 21.8.1832.godine
 21. Husein-kapetan pismeno se obraća austrijskom caru da mu se dozvoli da porodicu vrati u Gradačac, a on da ostane u Osijeku, 25.9.1832. godine
 22. Pod pritiskom austrijskih vlasti, a po zahtjevu Porte Husein-kapetan napušta Osijek, 4.10.1832. godine
 23. U pratnji 40 konjanika Husein-kapetan stiže u Zemun, gdje mu se čita carski ferman o pomilovanju, 8.10.1832. godine
 24. Obraća se austrijskim vlastima za posredovanje kod Porte, kako bi mu se porodica vratila u Bosnu, a on sa pratnjom da ostane u Beogradu, 10. – 13. 10.1832. godine
 25. Husein-kapetan napušta Austriju i iz Zemuna u pratnji Ali-paše Fidahića i Mehmed-bega Krupe prelazi u Beograd na tursku teritoriju, 14.10.1832. godine
 26. Nakon liječenja u Beogradu odlazi za Istanbul, decembar 1832. godine
 27. U Istambulu Husein-kapetan nakon osam mjeseci umire. Sumnja se da je otrovan, 17.8.1833. godine

Nakon sjajnih pobjeda – slijedi prevara, izdaja i tužan kraj Husein-kapetana Gradaščevića i Pokreta za samostalnost Bosne

(Iz knjige GRADAČAC SA OKOLINOM – U PROŠLOSTI, autora Esada Sarajlića, “Preporod” Gradačac, 2008. godine, str. 138-139).

Autor: Esad Sarajlić