DOM KULTURE – MEDRESA MURADIJA

0

Za uspješan rad medrese usko je vezano i pitanje udžbenika i knjige uopće. Gdje je bilo škola, moralo je biti i knjiga. Ali ne samo to. Pojedinci su i čitali i nastojali imati vlastite knjige. Otuda se i u medresama i izvan njih, naročito u ranije doba, razvila još jedna djelatnost, a to je prepisivanje knjiga. Uz prepisivački rad usko je vezan i knjigovezački zanat.
Gdje nije bilo posebnih majstora knjigovezaca, taj su posao obavljali priučeni pojedinci ili učenici u medresama pod nadzorom muderisa. I za jedno i za drugo ima traga u gradačcu.
U gazi Husref – begovoj biblioteci u Sarajevu nalazi se jedan kodeks, koji sadrži sedam rasprava iz područja raznih islamskih disciplina:Tefsiru ihlasi šerif, Sa'tname, Mu'džizadu, Musa a. s, Šerhu dževahiril Kur'an, Mesailun minel – fikh , Vasijjetu resulillahi s.a.v.s. Li Alijjin r.a. i Ilmihal. Cijeli kodeks prepisao je hadži Sulejman sin Muhameda, 23. ševala 1186. godine po Hidžri ( 1772 ). Prepisivač je na jednom mjestu zabilježio, da je sve prepisao u tvrđavi Gradačac.

Tekst napisao, Mirza Avdičević