SA GRADAČCA BIJELE KULE….

Dragi posjetioci mog bloga, dragi prijatelji………

Sa ovom pjesmom želim na trenutak prekinuti ozbiljne razgovore i iz prošlosti vratiti nas u sadašnjost sa ovom prelijepom pjesmom, Sa Gradačca bijele kule…..

Mirza Avdičević