Društvo

Održana 3. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Gradačac

Danas je održana 3.  vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Grada Gradačac na kojoj je izvršena analiza higijensko- epidemiološke situacije na…

Zapovijed: Zabrana kretanja svim osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 u FBiH

Federalni štab civilne zaštite donio je odluku o zabrani kretanja svim osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65…

Odluka o posebnom režimu rada gradskih službi Grada Gradačac

GRADONAČELNIK Broj: 02-04-677/20. Gradačac, 17.03.2020. godine Na osnovu člana 7. stav. 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac…

VAŽNO obavještenje za javnost Kriznog štaba Gradačac

Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK su obavezujuće za sve navedene subjekte sa područja grada Gradačac a provođenje istih će…

Održana druga sjednica Kriznog štaba Grada Gradačac za preduzimanje mjera zaštite građana od zaraznih bolesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST I  Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva…

Predstavnik Gradačca potpisao deklaraciju o smanjenju uticaja budućih katastrofa

Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac, Kakanj, Kalesija, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica i Trebinje su se opredijelili da svoje zajednice u…

ODLUKA o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području Grada Gradačac

Na osnovu člana 8. i člana 13. stav 2. tačka 9. Zakona o principima lokalne samouprave u FBIH (“Službene novine…

Početak rekonstrukcije Gradskog kina

U okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” započete su aktivnosti oko rehabilitacije Gradskog kina u Gradačcu.…

Počeli radovi na izmiještanju trafo-stanice na parkingu pored dvorane Gradačačkog sajma

Danas su započeli radovi na izmještanju trafo stanice i elektroinstalacija koje se nalaze na području parkinga pored dvorane Gradačačkog sajma…

Nastavak radova na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac

U toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac. Radovi se odnose na prikupljanje i odvođenje…
error: ©GIP – Gradacac.ORG !!!