Pripadnicima 7. bataljona 107. Viteške ARBiH čestitamo dan osnivanja bataljona

„Legendarna sedmica se ponovo okupila, kao što su to učinili i 15. oktobra 1992. godine kada je i formiran 7. bataljon 107. Viteške motorizovane brigade ARBiH.“ pisalo je u uvodu vijesti koju smo objavili 17.10.2015.godine. Nakon toga nismo imali priliku zabilježiti detalje okupljanja heroja odbrane grada.

Svim pripadnicima 7. bataljona, legendarne „Sedmice“ čestitamo dan formiranja bataljona!

U prilogu je foto galerija  okupljanja “Sedmice” iz 2015.godine!

7. Bataljon 107. Viteške Gradačac koji je važio za najbolji bataljon te brigade, kasnije prelazi u sastav novoformirane elitne 211. oslobodilačke brigade koju su činili najbolji borci Gradačca, Brčkog i Srebrenika.

107. viteška motorizovana brigada je vojna jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Drugog korpusa Armije RBiH. Ulazila je u sastav Operativne grupe 1 – Bosanska Posavina. Formiranjem divizija u martu 1995, 213. viteška motorizovana i 217. viteška brdska brigada postale su dio 21. divizije.
Brigada je zvanično formirana 9. jula 1992. pod imenom 107. brigada HVO Bosanska Posavina, mada je postojala od 25. aprila, objedinjavanjem i stavljanjem pod jedinstvenu komandu formacija TO. Ratno predsjedništvo općine Gradačac dalo je 13. jula saglasnost imenu 107. brigada Muslimansko-hrvatskog vijeća odbrane. Brigada je viteškom proglašena 15. aprila 1993. 14. decembra iste godine preimenovana je u 107. vitešku motorizovanu brigadu. Iz ove brigade nastale su 15. januara 1995. 213. viteška motorizovana i 217. viteška brdska brigada.
1. septembra 1995, u strukturama Armije RBiH na području Gradačca bilo je uključeno 7.049 vojnih obveznika (78.3%), od čega 97.4% Bošnjaka. Poginulo je 624 boraca ovih triju brigada, a ranjeno je 1.226.[1] Zlatnim ljiljanom odlikovano je 39 boraca, uz po jednog nositelja Zlatne policijske značke i Zlatne policijske zvijezde.[2]