Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

KONAČNA RANG LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA GRADAČAC, PO PONOVLJENOM KONKURSU, ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022/23....

0
Na  osnovu   člana   15.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju   Grada   Gradačac ("Službeni glasnik Grada Gradačac", broj: 11/21.), Odluke...

Održan inicijalni sastanak za izradu monografije “Odbrana Gradačca 1992-1995.”

0
U četvrtak, 30.3.2023.godine, održan je inicijalni sastanak za izradu monografije “Odbrana Gradačca 1992-1995.”. Sastanku su prisustvovali predstavnici Grada Gradačac, predstavnici boračkih organizacija, autor Vahid...

JAVNI OGLAS o nominiranju dva člana Nadzornog odbora JP„Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o. Gradačac

0
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 5....

Održana hitna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

0
Danas je u Gradačcu održana hitna sjednica Gradskog vijeća na kojoj se razmatrala samo jedna tačka dnevnog reda. Naime radi se o koordiniranju aktivnosti...

Radovi na vodovodnoj mreži u užem dijelu grada

0
U sklopu zadnje komponente  projekta “Vodosnabdijevanja Gradačca”, intenzivirani su radovi na izmjeni postojećih azbest-cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila kao i dotrajale mreže u centralnom...

GRADAČAC: PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

0
Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Srnice Gornje, Srnice Donje, Sibovac, Jelovče Selo, Rajska i Jasenica sa područja Grada Gradačca. PRIJAVITE SVOJE PRAVO...

Potpisan ugovor za rekonstrukciju vodovodne distributivne mreže u MZ Vučkovci

0
Nakon sprovedene javne nabavke Grad Gradačac je potpisao ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji distributivne vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Vučkovci. Izvođač radova je Balegem...

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu budžeta Grada za 2023.godinu

0
Pozivaju se svi KORISNICI  BUDŽETSKIH  SREDSTAVA GRADA GRADAČAC,  odnosno  predstavnici gradskih   službi  Grada Gradačac,   mjesnih  zajednica  sa područja   Grada Gradačac,  klubova  političkih partija koje...

Tribina povodom Dana državnosti: „Od pokreta za autonomiju do nezavisnosti Bosne i Hercegovine“

0
U četvrtak, 24.11.2022.godine, biće održano predavanje na temu: „Od pokreta za autonomiju do nezavisnosti Bosne i Hercegovine“. Predavanje organizuje Medžlis Islamske zajednice Gradačac povodom 25.novembra...

JAVNI OGLAS o davanju u zakup poslovnih prostorija

0
Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik...