Završena 10. sjednica Gradskog vijeća Gradačac

0
FOTO: Radio Gradačac

Danas je održana 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac.

Usvojen je i Prijedlog odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku 2021.-2022. godinu. Odlukom je bilo predviđeno da iznos stipendije za učenike iznosi  560 KM ( 8 rata po 70 KM ) i za studente 960 KM ( 8 rata po 120 KM ). Na predloženi tekst odluke vijećnici su prihvatili amandman Socijaldemokrata BiH Gradačac (SDBiH), koji se odnosio na povećanje iznosa stipendija sa 70 KM na 100 KM i sa 120 KM na 150 KM. Nakon donošenja Odluke vijećnici su usvojili i zaključak da se razlika sredstava koja će biti potrebna za isplatu stipendija refundira iz sredstava planiranih za isplatu paušala gradskih vijećnika.

Na početku sjednice Amir Pašalić je preuzeo dužnost gradskog vijećnika i dao svečanu izjavu umjesto dosadašnjeg vijećnika Dženada Klopića koji je dao ostavku.

Gradski vijećnici su nakon razmatranja i diskusije usvojili  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.09.2021. godine. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu je povučena sa dnevnog reda zbog opravdanih zahtjeva vijećnika za doradom iste.

Vijećnici su također razmatrali niz odluka koje rješavaju imovinsko pravne odnose u prodaji, kupovini ili zamjeni zemljišta na području grada Gradačac.

Vijećnici su razmatrali i primili k znanju Informaciju o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite nakon koje su podnijeli niz prijedloga i inicijativa prema gradske službama, javnim ustanovama i preduzećima na području grada Gradačac.