Vlada TK dala saglasnost na odobravanje 14.999,40 KM Gradu Gradačac za rekonstrukciju Omladinskog doma u MZ Gornje Ledenice

Kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka, Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 14.999,40 KM Gradu Gradačac za rekonstrukciju Omladinskog doma u Mjesnoj zajednici Gornje Ledenice u Mjesnoj zajednici Gornje Ledenice. Mjesna zajednica Gornje Ledenice broji ukupno 250 stanovnika odnosno 110 domaćinstava od čega je 80% povratničke populacije. Rekonstrukcija Omladinskog doma identifikovana je kao prioritetni problem i potreba, kako za Mjesnu zajednicu, tako i za same građane sa ovog područja, a projekat rekonstrukcije cijeni se opravdanim jer omogućava zadovoljenje potreba povratnika i svih drugih građana Gornjih Ledenica.

Također, odobreno je 2.500,00 KM JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović” Gradačac za sufinansiranje manifestacije „Novogodišnja dječija bajka”.