VIDEO: Gradačcu oko milion maraka od vodnih naknada

0

Vlada TK dala je danas saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u ovoj godini. Riječ je o ukupnom iznosu od 10 i po miliona KM za koje će se nastojati da se ravnomjerno rasporede u cijelom TK. Za projekte planirane ovim Programom gradovi, odnosno općine su dužni provesti proceduru izbora najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i realizirati projekat na način i u roku predviđenim projektnim zadatkom. Realizacija projekata biće omogućena samo za projekte za koje najkasnije do 25. decembra bude dostavljena kompletna dokumentacija o realizaciji projekta.

Prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Kantonu u ovoj godini, procijenjen je u iznosu od 4 miliona i 380 hiljada KM, te uz prenesena neutrošena sredstva vodnih naknada iz prošle godine godine, koja iznose preko 6 miliona maraka, omogućio ulaganje 10 i po miliona KM u oblast upravljanja vodama Programom za 2019. godinu. Vlada je dala saglasnost i na odobravanje sredstva sa stavke Sredstva rezerve Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini, za realizaciju projekata od gradskog, odnosno općinskog značaja u ukupnom iznosu od preko 2 miliona i 330 hiljada KM.

Gradačacu oko milion maraka od vodnih naknada

“Vodili smo računa o ulaganjima ovih sredstava u predhodne 4 godine, vodili smo računa o prioritetima i ravnomjernoj raspodjeli ovih sredstava! Imali smo razumijevanja da ulažemo u izgradnju kanalizacija u industrijske zone tamo gdje su Općine, Gradovi kandidovali projekte. Vodili smo računa i o sredinama koje su do sada sama finansirala odredjene projekte. Jedan primjer, Grad Tuzla prošle godine nije dobila ni marku od ovih naknada, a ovim programom za Tuzlu obezbijeđen 1 milion KM”, navodi ministar Mustafa Šakić te dodaje:

“Kada je Gradačac u pitanju obezbijedili smo 400 hiljada KM za otplatu kredita po projektu “Domažic”,  152 hiljade za rad prečistaca vode u Gradaccu, 102 hiljade za vodovod “Vrelo” Mionica, 125 hiljada vodovod Lukavac Gornji, 100 hiljada vodovod Jelovce Selo, 160 hiljada KM za kanalizaciju MZ Svirac, naselje Mejremići”

GIP/RTVTK