Usvojen Prijedlog budžeta Grada za 2020.godinu

0

Danas je održana 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu razmatrano je 17 tačaka. Prije početka radnog dijela sjednice, Denis Begović, kao novi vijećnik Gradskog vijeća Grada Gradačac, je položio svečanu zakletvu.

Usvojen je Prijedlog budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu u iznosu od 19.391.655 KM kao i Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu.

Prijedlog odluke o izmjeni Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac nije dobila dvotrećinsku većinu ( glasalo 18 vijećnika za a potrebno 20 ) koja je bila potrebna za njeno usvajanje i s tim u vezi Nacrt Statuta Grada Gradačac je skinut s dnevnog reda.

 

Mjesne zajednice koje nisu održale izbore za članove Vijeća MZ danas su dobila povjereništva budući da je usvojen Prijedlog odluke o imenovanju povjereništava u mjesnim zajednicama.

Vijećnici su razmatrali i usvojili Prijedlog odluke o dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi kao i Nacrt odluke o komunalnim taksama.

Usvojeni su i programi rada javnih preduzeća za 2020. godinu ( Centar za socijalni rad Gradačac, Centar za kulturu „ Ahmed Muradbegović“ Gradačac i Javna biblioteka „ Alija Isaković“ Gradačac. Također usvojeni su programi rada za 2020. godinu i javnih preduzeća za Komunalac d.d. Gradačac i Javno stambeno preduzeće Gradačac.

Informacija o implementaciji programa UNDP-a u BiH za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje u BiH na području grada Gradačac je također usvojena od strane gradskih vijećnika. Osim ove informacije usvojeno je još nekoliko rješenja kao i prijedloga rješenja iz djelokruga imovinko pravnih odnosa.