U Gradačcu promovisana knjiga „Breza-94“

U utorak, 24.avgusta 2021.godine, u organizaciji JU JB „Alija Isaković“ i Saveza boračkih organizacija Grada Gradačac, na terasi Biblioteke promovisana je  knjiga “Breza-94” Bužimska bosanska bitka, autora Seada Jusića.

Promotori ove  knjge bili su prof. Hajrudin Mehanović i prof. dr. Izet Šabotić. Pozdravne riječi u ime domaćina i organizatora uputila je Mirsa Šarić, v.d. direktora Biblioteke „Alija Isaković“.

Knjiga Breza – 94: bužimska bosanska bitka, autora Seada Jusića govori o jednoj od najvećih pobjeda Armije BiH, operaciji Breza-94 u kojoj su pripadnici Petog korpusa predvođeni generalom Izetom Nanićem nanijeli jedan od najvećih poraza vojsci tzv. Republike srpske na čelu sa ratnim zločincem Mladićem. Knjiga tretira period od početka agresije na BiH i stvaranja 505. bužimske brigade do pomenute operacije 1994 godine. Knjiga sadrži i veliki broj dokumenta neprijateljske strane koji daju autentičnost autorovoj priči, u kojoj je i sam sudionik.

Knjiga je plod je dugogodišnjeg rada, komadanta 505.-e brigade gospodina Seada Jusića. Nastala iz potrebe da se spasi od zaborava jedna od najvažnijih bitaka u minulom ratu.

Izdavač knjige je Udruženje 505.-a viteška bužimska brigada kao i Bošnjačka zajednica kulture Preporod. Stručnu recenziju i lekturu uradili su eksperti pisane riječi i naučni radnici, doktori:

Vildana Pečenković, Selmo Cikotić, Senadin Lavić, te akademik Mujo Demirović.

SEAD (Sabid) JUSIĆ (1957) Konjodor, Bužim. Ratni komandant Trećeg bataljona 505. vmtbr, a nakon pogibije generala Izeta Nanića, preuzima dužnost komandanta 505. vmtbr. U poratnom vremenu, uz kontinuirano vojnostručno i političko usavršavanje, težište društvene aktivnosti mu je Bužim, čuvanje od zaborava viteške uloge 505. bužimske brigade, komandanta Izeta Nanića, zajedničkih ratnih prijatelja i saboraca te naroda Krajine u cjelini. Uvodničar je niza okruglih stolova na teme: “Uloga i značaj 105/505. vmt brigade u odbrambeno-oslobodilačkom ratu”, “Bužimska 505. viteška brigada – kičma 5. korpusa”, “Uloga 505. vmtbr u slamanju paradržavne i paravojne izdajničke tvorevine Fikreta Abdića tzv. Autonomne pokrajine Zapadna Bosna”, “Lik i djelo komandanta 505. vmtbr generala Izeta Nanića”, “Munja – 93: prekretnica u psihologiji ratovanja u zoni odgovornosti 5. korpusa ar b i h”, i dr. Kao koautor na specifičan hronološki način oblikovao je knjigu monografskog tipa o šehidima bužimske brigade pod nazivom “Nur, Rahmet i Kuvet 505. vmt brigade” (2004). Saradnik je u još nekoliko značajnih monografija i zbornika radova na slične teme. Bio je na čelu Upravnog odbora Fondacije Izet Nanić u toku gradnje Šehidskog turbeta komandantu Naniću i drugim šehidima 505. viteške bužimske brigade, kao i Bužimljanima poginulim u drugim sastavima Oružanih snaga Republike B i H. Također, jedan je od pokretača inicijative da se uradi jedinstveno spomen obilježje na legendarnoj Ćorkovači. Idejni je tvorac projekta spomenika koji je izrađen po njegovoj zamisli da autentičnim stilskim arhitektonskim trokutastim figurama koje, izbijajući iz pet ćorkovačkih (za ratne događaje sudbinski vezanih) vijenaca, simboliziraju pobjede i ponos Armije Republike Bosne i Hercegovine.