U Gradačcu na pomolu osnivanje prvog boračkog fonda

0

U Gradačcu je 13.07.2020 godine održan radno konsultativni sastanak predstavnika Gradske uprave sa predstavnicima novoosnovanog Udruženja boraca Gadacca.

Kako navodi Ahmet Iskrić, predsjednik Udruženja boraca Gradačca, tom prilikom je postignuta saglasnost o sljedećem:

 • prijedlog za formiranje jednog boračkog udruženja
 • ukinuti finansiranje svih boračkih udruženja iz Gradskog budzeta
 • ukinuti finansiranje svih političkih partija iz gradskog budžeta
 • smanjiti paušal gradskim vijećnicima na 50,00 KM po sjednici
 • od oslobođenih sredstava oko 400 000,00 KM osnovati BORAČKI FOND Grada Gradacca
 • u Domu zdravlja Gradačac podići nivo lijecenja za borce, a na njihove knjizice uraditi markice
 • sva javna preduzeća grada da urade spiskove koliko imaju zaposlenih boraca
 • staviti moratorij na sva zaposljavanja u javnim preduzecima
 • jednu trećinu upravnih odbora u javnim preduzecima da imenuje boračko udruženje
 • uraditi spomen sobu 107. Viteške gradačacke brigade
 • uraditi knjigu o odbrani grada Gradacca…

Gradacac.ORG