JAVNA RASPRAVA Nacrt Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku/akademsku 2020/21. godinu

0
FOTO: Gradacac.ORG
FOTO: Gradacac.ORG

Na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Gradačac sa 7. redovne  sjednice održane  25.06.2020. godine  broj: 01-04-149/20   upućuje se na

 

JAVNU RASPRAVU 

Nacrt Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku/akademsku 2020/21. godinu

 

Javna rasprave će se održati u vremenu od 20.07.2020. godine do 19.08.2020. godine.

Subjekti javne rasprave su: Gradsko vijeće, klubovi vijećnika, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, službe za upravu i druge službe i tijela i mjesne zajednice grada Gradačac, udruženja građana, privredni subjekti, te građani grada Gradačca.

Pozivaju  se sva zainteresovana lica da u toku provođenja javne rasprave dostave prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke  u pisanoj formi na adresu Gradske službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu ili putem e-mail adrese: opc.grad@bih.net.ba najkasnije do 17.08.2020. u 16.00 sati.

 

 Ovdje možete pogledati Nacrt Odluke

GIP/Grad Gradačac