Počelo izvođenje operacija na čišćenju površina od zaostale kasetne municije na lokalitetu Mionica 2

0

Dana 14.02.2022.godine otpočela je aktivnost izvodjenja operacija na radnom zadatku tehničkog izvidjanja i čišćenja površina zagadjenih sa zaostalom kasetnom municijom (BHMAC KM-T-ID-0097 „Parcela KO Mionica 2“, na lokalitetu Mionice 2 grad Gradačac (šuma Vitezovac). Izvodjač navedenih aktivnosti je HO Norveška narodna pomoć BiH (NPA BiH).

Grad Gradačac