Održana 17. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac

0

Danas je održana 17. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na sjednici Kolegija utvrđen je dnevni red 13. redovne sjednice Gradskog vijeća kao i termin održavanja iste.

13. redovna sjednica Gradskog vijeća održat će se u četvrtak 03. marta 2022. godine sa početkom od 9.00 sati u Sali za sjednice „Sportske dvorane“ u Gradačcu.

Na dnevnom redu naći će se 20 tačaka dnevnog reda između kojih i Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog gradskog zemljišta radi korištenja objekta privremenog karaktera za 2022. godinu, Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada Gradačac za 2022. godinu, Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije raskrsnice na magistralnoj cesti M-1.9., Informacija o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac sa prijedlgoom mjera i dr.

Također je odlučeno da će se svečana sjednica, povodom 1. marta-Dana nezavisnosti BiH, održati 01.03.2022. godine s početkom u 10.00 sati. Članovi Kolegija su zadužili Gradsku služba za društvene djelatnosti i BiZ i Stručnu službu Gradskog vijeća i Gradonačelnika za izradu programa obilježavanja ovog datuma.

Grad Gradacac