Održana 17. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je održana 17. sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na sjednici Kolegija utvrđen je dnevni red 13. redovne sjednice Gradskog vijeća kao i termin održavanja iste.

13. redovna sjednica Gradskog vijeća održat će se u četvrtak 03. marta 2022. godine sa početkom od 9.00 sati u Sali za sjednice „Sportske dvorane“ u Gradačcu.

Na dnevnom redu naći će se 20 tačaka dnevnog reda između kojih i Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog gradskog zemljišta radi korištenja objekta privremenog karaktera za 2022. godinu, Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada Gradačac za 2022. godinu, Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije raskrsnice na magistralnoj cesti M-1.9., Informacija o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac sa prijedlgoom mjera i dr.

Također je odlučeno da će se svečana sjednica, povodom 1. marta-Dana nezavisnosti BiH, održati 01.03.2022. godine s početkom u 10.00 sati. Članovi Kolegija su zadužili Gradsku služba za društvene djelatnosti i BiZ i Stručnu službu Gradskog vijeća i Gradonačelnika za izradu programa obilježavanja ovog datuma.

Grad Gradacac