Održana 8. vanredna sjednica Štaba CZ Grada Gradačac

0

Danas je održana 8. vanredna sjednica Štaba Civilne zaštite Grada Gradačac. Analizirano je trenutna higijensko epidemiološka situacija na području grada Gradačac nakon koje su predložene određene mjere i zaključci. Od 04.06.2020. godine na području Gradačca nemamo osoba koje se nalaze u samoizolaciji. Ukupan broj testiranih u proteklom periodu iznosi 674 osobe a za 35 testiranih se očekuju rezultati ( onkološki pacijenti koji moraju ići na određene tretmane u određene zdravstvene ustanove na području TK ).

Trenutna epidemiološka situacija na području grada Gradačac je povoljna i zadovoljavajuća, što je rezultat preduzetih mjera nadležnih organa  i odgovornog odnosa svih subjekata i građana s tim u vezi na sjednici utvrđen je prijedlog Odluke o prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa ( COVID 19 ) na područja grada Gradačac koja je usvojena jednoglasno.

U nastavku vam donosimo i ostale zaključke koji su jednoglasno usvojeni od strane članova Štaba CZ Grada Gradačac:

1. Shodno preporukama Kriznih štabova MZ FBiH i MZ TK dužnost je građana da i dalje poštuju sve propisane mjere zaštite od COVID-19 (nošenje maske, socijalna distanca, dezinfekcione mjere, okupljanje ograničenog broja osoba u zatvorenom i otvorenom prostoru i dr.) a od menadžmenta poslovnih subjekata i ustanova, inspekcijskih organa i PU traži se pojačana aktivnost na praćenju provodjenja važećih mjera i naredbi.

2. Putem lokalnih radio-stanica podsjećati stanovništvo i pravne subjekte na obavezno poštivanje i sprovođenje gore navedenih mjera.

3. Štab predlaže Gradonačelniku da stavi van snage Odluku Gradonačelnika u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području države BiH, FBiH i TK i opasnosti širenja zarazne bolesti na području grada Gradačac (Broj: 02-04-683/20 od 18.03.2020.godine).

4. Zadužuje se Štab CZ grada Gradačac i Krizni štabovi JZU Dom zdravlja i Banja Ilidža Gradačac da i dalje prate i procjenjuju sitaciju na području grada Gradačac i u skladu sa aktualnom situacijom utvrdjuju mjere i aktivnosti na sprečavanju pojave i eventualnog širenja koronavirusa.

5. Zadužuje se Služba civilne zaštite Grada Gradačac da u slučaju potrebe stavi na raspolaganje snage i sredstva zaštite i spašavanja sa kojima raspolaže.

6. Zadužuju se rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova, javnih preduzeća, gradskih službi za upravu i druga pravna lica da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje negativnih posljedica od koronavirusa.

7. Zadužuje se Služba civilne zaštite da, u saradnji sa drugim gradskim službama prikupi sve relevantne podatke od svih zdravstvenih i drugih ustanova, javnih preduzeća i dr., te pripremi cjelovitu informaciju o preduzetim mjerama i aktivnostima u vrijeme stanja prirodne nesreće od koronavirusa sa prijedlogom konkretnih mjera na otklanjanju uočenih slabosti i nedostataka i sačini Finansijski izvještaj o utrošku novčanih sredstava po zaključcima odn. odlukama Štaba CZ u svrhu sprovodjenja mjera zaštite od koronavirusa.

GIP/Grad Gradačac