Održana 1. redovna sjednica Vlade TK

Oko 16,2 miliona KM za ostvarivanje prava boračke populacije
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2021. godini. Ovim programom izvršena je raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, za prava utvrđena kako kantonalnim zakonom Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, tako i federalnim zakonima.

Vlada 01 04 02 2021Najznačajniji finansijski segmenti u Programu koji imaju za cilj pomoć borcima i članovima odnose se na sredstva za nabavke ortotsko – protetskih pomagala i drugih pomagala za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona, za što je obezbjeđeno 970.000,00 KM. Za i isplate mjesečne novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima je obezbjeđeno 8.500.000,00 KM, za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje boračke populacije 1.300.000,00 KM, za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica 1.410.000,00 KM. Za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlada je planirala 550.000,00 KM, a 200.000,00 KM je planirano za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje djece porodica šehida-poginulih boraca. U svrhu jednokratnih novčanih pomoći za rješavanja socijalnih potreba boraca i članova njihovih porodica je obezbjeđeno 540.000,00 KM, a u svrhu rješavanja stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica 306.000,00 KM. Ministarstvo za boračka pitanja i Vlada Tuzlanskog kantona očekuju da će planirana budžetska sredstva, zadovoljiti potrebe boraca i članova njihovih porodice, a u slučaju potrebe, unutrašnjom preraspodjelom sredstava omogućit će se ostvarivanje svih prava za koje se pokažu nedostatna sredstva.

Ostale odluke
Vlada je danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec januar 2021. godine iznositi 1,00, a visina osnovice za period januar – mart 2021. godine 4,00 KM. Kao što je već poznato Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica kao novo dopunsko pravo utvrđeno je pravo na „Novčanu egzistencijalnu naknadu”.Sa današnjim danom na području Tuzlanskog kantona obrađeno je i postupak upravnog nadzora okončano je za 4.976. korisnika prava, koji će donošenjem ove odluke, ostvariti pravo za mjesec januar u visini cca 736.000,000 KM, a sa obračunatim retroaktivnim isplatama za korisnike koji nisu bili uneseni u sistem ISDV isplate, taj iznos će biti oko cca 1.408.000,00 KM za mjesec januar 2021. godine. Potrebno je istaći da će Vlada Tuzlanskog kantona u narednom periodu, blagovremeno donositi odluku o visini koeficijenta i da će isplata novčane egzistencijalne naknade, za sve korisnike također blagovremeno biti obračunata i uplaćena na račune korisnika, a da je do trenutnog zakašnjenja u isplati naknada došlo zbog neusvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona u planiranim rokovima.

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila visinu i raspored sredstava namijenjenih za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa za 2021. godinu, koja predstavljaju većinsko članstvo u Tuzlanskom kantonu.

Vlada se danas upoznala sa Izvještajem o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2020. godinu. Na osnovu analize aktivnosti koje su vođene od strane Kantonalnog štaba tokom protekle godine, može se zaključiti da je Kantonalni štab ostvario svoju zakonom utvrđenu funkciju u sistemu zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona. Kao rukovodeće tijelo na području Tuzlanskog kantona tokom proglašenja stanja prirodne nesreće, Štab je bio u stalnom zasjedanju, te je razmatrao problematiku u vezi sprječavanja zarazne bolesti izazvane korona virusom.

Vlada je danas odobrila 5.297,84 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Vlada je na današnjoj sjednici, zbog neophodnosti nabavke i ugradnje novog kotla za centralno grijanje u centralnoj školi, odobrila 7.000,00 KM JU OŠ „Kalesija” Kalesija.

Također, Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u iznosu 236.822,40 KM, a u svrhu plaćanja usluga smještaja i isporuke obroka korisnicima karantena na području Tuzlanskog kantona. Navedena sredstva dodijelilo je Federalno ministarstvo zdravstva.

Vlada je danas poništila Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” DD Kladanj, ispred državnog kapitala.

Na današnjoj sjednici Vlada je za Kantonalnog pravobranioca Tuzlanskog kantona na period od četiri godine imenovala Fatimu Alihodžić, diplomiranog pravnika. Ovim će Alihodžić nastaviti da vrši dužnost pravobranioca, a nakon imenovanja davanjem svečane izjave pred premijerom Tuzlanskog kantona i službeno je danas započela novi mandat.