Najava radova na izmjeni azbest cementnih cijevi u užem dijelu grada Gradačac

0

Rekonstrukcija azbest cementnih cijevi,cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže kao jedna od četiri komponente “Projekta vodosnabdjevanja Gradačac” se odnosi na zamjenu cijevi u dužini od nekih 40-tak km koja je planirana da traje tokom 2021. i 2022. godine.

Radove izvodi konzorcij izvođača BUK PROMET doo Bijeljina i Balegem doo Gradačac kroz četiri sekcije.

Planirana dinamika radova prema aktuelnom termin planu za prvu sekciju izgleda ovako:

08.Mart 2021 planiran je početak radova u ulicama:

  • Ulica 6. Bataljona ( dio 2 ) u ukupnoj dužini L=543,00m
  • Ulica Bosanskih gazija ( dio Č 12 – Č 111 ) u ukupnoj dužini L=141,00m

Dinamika radova za ostale sekcije javnost će biti blagovremeno obavještena od strane investitora.

U toku izvođenja radova dolazit će do privremenog prekida vodosnabdijevanja.

Planirani prekid opskrbe vodom u toku dana je 12 sati .Prekid će trajat od 07 : 00 do 19 : 00 svaki radni dan uključujući i subotu. Ne planira se izvođenje radova i prekid u vodosnabdijevanju tokom vjerskih i državnih praznika,  i nedjeljom.

Investitor će informisati građane putem medija kad se voda ne može koristiti kao voda za piće (dok se radovi ne završe u cijeloj ulici i ne ispita kvalitet vode).

Radovi na rekonstrukciji ulice Husein-kapetan Gradaščevića , Titove, Hadžiefendijine i centra grada nisu planirani da se izvode tokom ljetnog perioda (jun – jul – avgust) zbog najvećeg opterećenja saobraćaja i pješaka, sajma i drugih manifestacija.

Na određenim dionicama će dolaziti do povremene obustave ili otežanog saobraćaja te se građani mole za strpljivost  i poštivanje saobraćajne signalizacije.

Obzirom na kompleksnost uslova izvođenja radova u gradskoj zoni, a naročito radi činjenice da se jednim dijelom radi o rekonstrukciji azbest cementnih cijevi (koje su štetne po zdravlje ljudi) mole se građani da se ne približavaju gradilištima radi vlastite sigurnosti.

Građani grada Gradačca se mole za strpljivost prilikom izvođenja radova da bismo u konačnici imali bržu i efikasniju realizaciju ovog projekta što će se direktno odraziti na kvalitetnije vodosnabdijevanje.

Sve informacije za građanstvo će se objavljivati na web stranici JP Komunalca ( www.komunalac.ba), Grad Gradačac (www.gradacac.ba ) te Radio Gradačac ( www.radiogradacac.ba).