Nastavak radova na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac

U toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac. Radovi se odnose na prikupljanje i odvođenje otpadnih voda za naselje Sibovac, naselje između Sibovca i Škorića i Vida II dužine 6,2 km a vrijednost istih je 652.094,38 KM.

Na osnovu Memoranduma o razumijvanju sa Češkom razvojnom agencijom (ČRA) završena je  izgradnja kanalizacione mreže za naselje Škorići čija je ukupna vrijednost 700.000 KM  a dužina radova je 3,3 km.

Završeni su radovi ili su u završnoj fazi na izgradnji kanalizacione mreže u MZ Bagdale, MZ Vida 1 i MZ Centar. Dužina izgrađene dionice je oko 7 km.

Završetkom svih ovih radova Gradačac će dobiti 16,5 km nove kanalizacione mreže i mogućnost da se novih 4084 stanovnika priključe na istu.

Napominjemo da su već završeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže u MZ Ledenice Donje i Ledenice Gornje dužine oko 17,5 km.