Počeli radovi na izmiještanju trafo-stanice na parkingu pored dvorane Gradačačkog sajma

0

Danas su započeli radovi na izmještanju trafo stanice i elektroinstalacija koje se nalaze na području parkinga pored dvorane Gradačačkog sajma u Gradačcu. Završetkom ovih radova trebalo bi početi izmiještanje i podzemnih instalacija koji se odnose na kanalizacionu mrežu.

Ovi pripremni radovi su preduslov kako bi se počelo s izgradnjom gradske garaže i tržnog centra. U završnoj fazi je i  izrada Glavnog projekta objekta koji se radi na osnovu već usvojenog Idejnog projekta u junu 2018. godine. Završetak radova se očekuje u naredne dvije godine.

Podsjećamo da na osnovu Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice Grad Gradačac je u vlasništvu 2/5 parcele tj. budućeg objekta u sklopu kojeg će biti izgrađena moderna gradska garaža s tri podzemne etaže  sa preko 250 parking mjesta. Osim gradske garaže predviđen je i tržni centar s niz drugih sadržaja kao što su supermarket, caffe-a, restorana, pijaca, sajam i drugi poslovni prostori.

GIP/Grad Gradačac