KONAČNE RANG LISTE kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2020/2021.godinu

FOTO: ©GIP - gradacac.org
FOTO: ©GIP - gradacac.org

Na  osnovu   člana   14. stav  5.    Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  općine   Gradačac (“Službeni glasnik općine  Gradačac”, broj  5/2013,),  Komisija gradskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko- invalidsku zaštitu, objavljuje:

KONAČNU   RANG LISTE

kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2020/2021.godinu

DOWNLOAD

Liste po kategorijama