Intenzivirani radovi na izgradnji sistema južnog vodovoda u Gradačcu

Početkom avgusta nastavljeni su radovi u sklopu projekta „Vodosnabdijevanje Gradačca“. Radi se o nastavku realizacije ovog projekta koji se odnosi na proširenje vodovodnog sistema (područje Zelinje) i izgradnju vodovodnih objekata i distributivne mreže na području južnog dijela grada Gradačca. Završetak radova se očekuje krajem 2020.  a vrijednost istih je oko 4,3 miliona Eura.

 

U neposrednoj blizini naselja Donja Međiđa na području grada Gradačac započeli su radovi na izgradnji kontrarezervoara KR2 sa pripadajućom pumpnom stanicom PS5. Ovaj rezervoar ima funkciju vodosnabdijevanja naselja: Kerep, Jelovče selo, Donja Međiđa, Gornja Međiđa, Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Toke, Rajska, Jasenica, Gornji Lukavac i Gornja Mionica.

Efektivna zapremina rezrvoara je V=1.000 m³. Rezervoar je predviđen od dvije komore sa 2×500 m³ i zatvaračnicom. U hidraulučkom smislu, u satima maksimalne dnevne i maksimalne potrošnje, ima funkciju izravnanja količina distribuirane vode prema naseljima i istovremeno transportnih količina vode za naselja koja se ne mogu snabdijevati sa ovog rezervoara.

U sklopu ovih aktivnosti također su započeti i radovi na izgradnji i Komandno-kontrolnog objekat koji se nalazi na izvorištu «Domažić» gdje će se nalaziti prostor mašinske sale za smještaj dovoda potisnog cjevovoda i odvoda prema potisnom cjevovodu. Trenutno se radi na krčenju terena i lociranju objekta tj. iskolčavanju a radovi na izgradnji samog objekta se očekuju u narednih nekoliko dana.

GIP/Grad Gradačac