ESAD SARAJLIĆ OBJAVLJENE KNJIGE KAO AUTORSKA DJELA

0

Esad Sarajlić (1934-…)

1.    ORGANIZOVANJE I SAMOUPRAVNO ODLUČIVANJE U UDRUŽENOM RADU, izdavač NIŠRO „Oslobođenje“ Sarajevo, 1982. godine, recenzenti rukopisa dr. Mustafa Imamović i dr. Muhamed Kešetović

2.    Monografije: GRADAČAC od 1945. do 1991., izdavač Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac, 2003. godine, recenzenti rukopisa prof. dr. Dževad Jarebica i prof. Dinko Delić. Na promociji o knjizi govorili akademik Muhamed Filipović i recenzenti

3.    Monografije: GRADAČAC SA OKOLINOM – U PROŠLOSTI, izdavač Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Gradačac, 2008. godine, recenzenti prof. dr. sc. Šaćir Filandra i dr. sc. Salih Kulenović. Na promociji o knjizi govorili prof. dr. Salih Kulenović i prof. dr. Munib Maglajlić

4.    Historijski razvoj srednjoškolskog obrazovanja u Gradačcu do 1995. godine, izdavač Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Gradačac, 2011. godine, recenzenti rukopisa prof. dr. Lamija Hadžiosmanović i prof. dr. Salih Kulenović

5.    JU OSNOVNA ŠKOLA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ GRADAČAC (1962-2012), izdavač OFF SET Tuzla, 2012. godine, recenzenti prof. Emir Harčin i Zorica Barišić, koji su knjigu i predstavili na promociji

6.    JU OSNOVNA ŠKOLA „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ ZELINJA DONJA  (1914-2014), stogodišnjica škole, izdavač OFF SET Tuzla, 2014. godine, recenzenti prof. Fadila Haskić i prof. Sadik Dervišagić

7.    JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „SASVET – BEG BAŠAGIĆ“ GRADAČAC (1891-2016), izdavač OFF SET Tuzla, 2016. godine, recenzenti  prof. dr. Husnija Kamberović i prof. dr. Salih Kulenović, koji su knjigu i predstavili na promociji

8.    AKADEMIK EDHEM ČAMO, DOKUMENTI I SJEĆANJA. Knjiga je objavljena u avgustu 2019. godine, izdavać JU Biblioteka “Alija Isaković” Gradačac.Na promociji o knjizi su govorili magistar Muhamed Hodžić, primarijus Esad Zukić I književnik Zlatko Dukić

9.    DŽEMAL I RAZIJA BIJEDIĆ U GRADAČCU (U E- OBLIKU OBJAVLJENO U ČASOPISU “BAŠTINA” TUZLA)

Sve objavljene knjige

 

NEKE OD PROMOCIJA ŠTAMPANIH KNJIGA

Promocija knjige GRADAČAC od 1945. do 1991. godine autora Esada Sarajlića, koja je održana u sali Gradačačkogh sajma

Jedan od najpoznatijih promotora ove knjige bio je akademik Muhamed Filipović. On se pohvalno izrazio o ovoj knjizi. Ovdje ga vidimo kao drugog s lijeva na desno iza Mirsade Šarić, zaposlenice u biblioteci. Do njega sjedi univerzitetski profesor dr. Dževad Jarebica, pa do njega autor knjige Esad Sarajlić

Promocija knjige: GRADAČAC SA OKOLINOM – U PROŠLOSTI, autora Esada Sarajlića, koja je održana u sali Bošnjačkog društva za kulturu „Preporod“ Gradačac, kao izdavača, dana 28.3.2008. godine

Na fotografiji s desna na lijevo su: dr. Sejad Berbić, Muhamed-Bego Gradaščević, univerzitetski profesor dr. Salih Kulenović, univerzitetski profesor dr. Munib Maglajlić, Esad Sarajlić, autor knjige, Safet Gradaščević i Ševko Mešanović, predratni i ratni predsjednik – načelnik Općine Gradačac

Isti učesnici kao i na prethodnoj fotografiji

Autor knjige potpisuje primjerke knjige. Desno je Nusret Mejremić, dugogidšnji društveno-politički i privredni radnik u Gradaćcu, predsjednik skupštine općine Gradačac od 1963. do 1967. godine

Sa desna na lijevo: dr. Munib Maglajlći, Esad Sarajlić uručuje primjerak knjige- Sasvim lijevo Enko Osmanlić

Sa desna na lijevo: Esad Sarajlić, Sadik Šehić, koji je vidno uzbuđen čestita autoru na izdanju knjige, fra. Miroslav Agostin katolički sveštenik upućuje čestitke autoru i Jovan Stefanovićdugogodišnji prosvjetni radnika na Gradačačkom području, sada u mirovini

Čestitke autoru (Jovan Stefanović, Nusret Mejremić i drugi)

Promocija knjige o akademiku Edhemu Čami održana je u Biblioteci „Alija Isaković“ Gradačac 25.9.2019. u 17 sati. Oknjizi su govorili recenzenti Muhamed Hodžić i Esad Zukić. Veoma zanimljivo izlaganje o ovoj knjizi imao je Zlatko Dukić, književnik iz Tuzle, pa ga ovdje u cjelini donosimo.

Sa lijeva na desno: Esad Zukić, Esad Sarajlić, Nuhamed Hodžić, Mirsa Šarić i Zlatko Dukić.

Gradačac, novembra 2019. godine

Esad Sarajlić