Dodjeljena IT oprema za pet mjesnih zajednica u Gradačcu

0

Danas je u Gradačcu u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ održana svečana ceremonija dodjele IT opreme za 5 mjesnih zajednica.

Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH realizuje drugu fazu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica“ u koju su uključene 41 jedinica lokalne samouprave, odnosno 199 mjesnih zajednica. Grad Gradačac je i u ovoj fazi  nastavio saradnju sa UNDP-om i međunarodnim finansijerima, vladama Švedske i Švicarske, s ciljem osnaživanja mjesnih zajednica i aktivnog uključivanja mještana u definisanju njihovih potreba kroz projekte za unapređenje lokalnih zajednica.

U drugoj fazi ovog projekta, sa područja grada Gradačac učestvuju MZ Varoš, MZ Vida II, MZ Mionica III, MZ Kerep i MZ Zelinja Srednja.

 

Jedan komplet IT opreme sadrži kompjuter sa perifernom opremom, multifunkcionalni uređaj (printer, skener, fax), te tablet kao mobilnu tehničku podršku. Pored navedene opreme, nabavljen je i projektor sa platnom i nosačima koji će se korisiti u prostorijama Grada Gradačac. Vrijednost donirane opreme je 12. 400 KM.

U okviru Projektnog fonda za lokalne inicijative predviđena su sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku projektima predloženim od strane mjesnih zajednica a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u njihovim mjesnim zajednicama (MZ) u partnerskim Jedinicama lokalne samouprave ( JLS).

S tim u vezi danas je održan mentorski sastanak s ciljem izrade projektnih prijedloga za javni poziv koji je raspisao Grad Gradačac za podršku realizaciji lokalnih prioriteta u pet partnerskih mjesnih zajednica.

Ovaj projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Gradom Gradačac uz finansijsku podršku Vlada Švedske i Švicarske i budžeta Grada Gradačac.