CIK – preliminarne liste: PLATFORMA ZA PROGRES

0

02320 PLATFORMA ZA PROGRES 1 EDIN SELIMOVIĆ 2 FATIMA SAHAČIĆ 3 MIRALEM KAMBEROVIĆ 4 KEMAL RABIĆ 5 EMINA DŽAFEROVIĆ KAMBEROVIĆ 6 SANEL AVDIĆ 7 SANELA HUSEINBAŠIĆ 8 ALEN DELIĆ 9 AZEMINA MUJČINOVIĆ 10 HASAN KARIĆ 11 ADELISA OMEROVIĆ 12 NIHAD SKENDEROVIĆ 13 AZRA BRATANOVIĆ 14 IBRAHIM SULJKANOVIĆ 15 NERMIN HASANOVIĆ 16 SEDINA HOJNIĆ 17 RAHMAN MEHIĆ 18 HASIBA MRKONJIĆ 19 HARIS BRIČIĆ 20 EDIS MUSTAFAGIĆ 21 ZERINA KAMBEROVIĆ 22 EDIS ĆOSIĆ 23 JASMINA OKANOVIĆ

Sarajevo, 14.09.2020. godine – Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici www.izbori objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

 

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

 

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na sljedećem linku
https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_kandidatske_liste_2020_14_9.pdf