CIK – preliminarne liste: NAROD I PRAVDA

0

02317 NAROD I PRAVDA 1 ENSAR MEŠANOVIĆ 2 AMRA MUJKANOVIĆ 3 HUSEIN KUJRAKOVIĆ 4 ENIS IBRAHIMOVIĆ 5 ALMEDINA AJKUNIĆ 6 SEVRET KIKIĆ 7 NERMIN DŽINOVIĆ 8 SEADA VALJEVAC 9 AMRA KARAHASANOVIĆ 10 MIRSAD DERVIŠEVIĆ 11 DŽENANA SINANOVIĆ 12 NEDŽIM DRNDIĆ 13 ARMINA HADŽIOMEROVIĆ 14 HERMIN HALILOVIĆ 15 AMIR PAŠALIĆ 16 ELMINA GOLAĆ 17 MIRZA JAŠAREVIĆ 18 MELIHA BRISTRIĆ 19 MIRZA DŽAFIĆ 20 JASMIN KARAHMETOVIĆ 21 MELIHA DURMIŠEVIĆ 22 ARMIN HASIĆ 23 ELMEDINA MEŠANOVIĆ 24 ALMA ADROVIĆ 25 ADEMIR HASANOVIĆ 26 EMSELA ČEKIĆ 27 ENVER KUKURUZ 28 AZRA KUJRAKOVIĆ 29 ELMIR MEŠANOVIĆ 30 ENES DURAKOVIĆ 31 MAIDA SUBAŠIĆ 32 MIRNEL MEŠANOVIĆ 33 NUDŽEJMA IBRAHIMOVIĆ 34 DAMIR BRITVAREVIĆ

Sarajevo, 14.09.2020. godine – Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici www.izbori objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

 

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

 

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na sljedećem linku
https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_kandidatske_liste_2020_14_9.pdf