CIK – prelimnarne liste: STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH

0

00513 STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH 1 MIRSAD DELIBAŠIĆ 2 MEVLIDA SIVIĆ 3 MEVLUDIN SEJDIĆ 4 SABAHETA DŽOMBIĆ 5 SALKO REPEŠA 6 SAMID SELIMOVIĆ 7 EMINA HEĆIMOVIĆ 8 NEDŽAD ALIĆ 9 ŠEFIKA DELIĆ 10 ESED KONDŽIĆ 11 JASMINA AVDIĆ 12 HASAN FAĆIĆ 13 PAŠA PEŠTALIĆ 14 IBRAHIM MULAOMEROVIĆ 15 MURIS KIKIĆ 16 SAFETA AVDIĆ 17 OMER DURAKOVIĆ 18 ŠAHA HASANBAŠIĆ 19 MUNIB IMAMOVIĆ 20 TAJIB DURAKOVIĆ 21 DELIJA JOSIPOVIĆ 22 MIDHAT HEĆIMOVIĆ 23 SENIJA JAŠAREVIĆ 24 SAFET EMIĆ 25 ŠAHBAZ IBRAHIMOVIĆ 26 EMINA BRISTRIĆ 27 SIFET MEJREMIĆ 28 MIRSADA ZAHIROVIĆ 29 IKRIJA OMEROVIĆ 30 HASIB KUJRAKOVIĆ 31 ZUMRA BOŠNJAKOVIĆ 32 SUVAD DŽIDIĆ 33 SUADA HALILKOVIĆ 34 ŠEVAL MEŠANOVIĆ

Sarajevo, 14.09.2020. godine – Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici www.izbori objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

 

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

 

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na sljedećem linku
https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_kandidatske_liste_2020_14_9.pdf