Zakazana 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Na 14. sjednici Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac održanoj u utorak 23.11.2021. utvrđen je termin održavanja i dnevni red 10. Redovne sjednice Gradskog vijeća.

Članovi Kolegija odlučili su da će se 10. Redovna sjednica Gradskog vijeća biti održana u utorak 30.11.2021. sa početkom od 9.00 sati u Sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu.

Na dnevnom redu naći će se 15 tačaka dnevnog reda između kojih i Odluka o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.09.2021. kao i Prijedlog odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku 2021.-2022. godinu.

1 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.–30.09.2021. godine.
2 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.
3 3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (vodovod Srnice Donje, dionica Prnjavor).
4 4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke broj: 01-05-34/19 od 31.01.2019. godine (kanalizacija Mejremići).
5 5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa broj: 01-05-363/18 od 29.11.2018. godine (kanlizacija sjever).
6 6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke broj: 01-04-257/20 od 29.10.2020. godine (vodovod Domažići).
7 7. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (Ratan-Amona d.o.o.).
8 8. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina (OŠ Vida PŠ Novalići).
9 9. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta radi izgradnje gradskog groblja.
10 10. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine (stan).