SVIRAČKA ČESMA

Pri izgradnji džamija obično se uređivao i najbliži izvor vode koji je služio vjernicima za uzimanje abdesta, ali i svim građanima kao voda za piće i druge potrebe. Iako ima mišljenja da je Sviračka česma napravljena kad i Sviračka džamija, preovlađuju mišljena da ju je sagradio Osman-kapetan Gradaščević prilikom izgradnje medrese, koju je napravio odmah uz džamiju u periodu između 1795. i 1812.godine.
Česmu je izgradio prvenstveno zbog učenika te medrese koji su trebali ići u džamiju radi klanjanja namaza, a prije toga su bili obavezni uzeti abdest. Radi mojih prijatelja koji ne znaju šta je „namaz“ i sta je „abdest“, pojasnimo to u nekoliko riječi:
NAMAZ je uzvišeni način iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Allahu dž.š i svaki prpadnik islamske vjeroispovijesti je dužan da u toku dana i noći klanja 5 namaza i to: 1. SABAH-prije izlaska sunca 2. PODNE-kad sunce bude na polovini neba 3. IKINDIJA-kad sunce nagne prema zapadu 4. AKŠAM-kad sunce zađe i 4. JACIJA-kad noć potpuno padne. ABDEST je vjersko pranje koje se uzima radi klanjanja namaza i učenja Kur’ana. Pod pranjem se podrazumijeva pranje ruku do iza šaka, ispiranje usta i nosa, pranje lica, pranje desne pa lijeve ruke do iza lakta. Sve ove radnje potrebno je obaviti tri puta. Pored ovoga potrebno je još mokrom rukom preći preko kose, potrati mokrim rukama uši i vrat te oprati desnu, pa lijevu nogu do iza članaka. Obzirom da se ovo vjersko pranje najčešće obavlja neposredno prije klanjanja, onda ima logike da je ova česma sagrađena istovremeno sa medresom jer su učenici puno vremena provodili u školi, a trebali su ići i u džamiju, što znači da im je bila potrebna jedna česma u neposrednoj blizini medrese. Bilo, kako bilo, Osman-kapetanove medrese više nema, ali Sviračka česma još uvijek postoji kao dokaz jednog prohujalog vremena.

Mirza Avdičević