Prezentacija tehnologija i sredstava za zaštitu bilja

I ove godine Sajam šljive u Gradačcu bio je mjesto za prezentaciju novih tehnologija u
poljoprivredi i sredstava za zaštitu bilja. Proizvođači i izlagači upoznati su sa inovacijama
zaštite bilja i korištenja novih tehnologija kako bi se smanjio trošak u poljoprivrednoj
proizvodnji.
Gosti predavači bili su Gurkan Kara Umit i Umit Goksan iz Turske, predstavnici firme Dogal
Tarim iz Istanbula u saradnji sa firmom Agro Kukuruzović iz Gradačca koja je uvoznik
sredstava za zaštitu bilja.
Predstavljene su nove tehnologije i pesticidi za zaštitu bilja, kao i paleta proizvoda koja
smanjuje upotrebu pesticida. Prezentirani su i poboljšivači i mehaničke tvari koje su
primjenjive u proizvodnji da bi se smanjila upotreba pesticida u poljoprivredi.