PRAVOSLAVNA CRKVA SV. ILIJE PROROKA U GRADAČAC

0

S obzirom da je u prošlosti u Gradačcu živio neznatan broj pravoslavnog stanovništva u gradu nije bilo crkve, već se bogosluženje obavljalo u jednoj privatnoj kući u Varošici, nedaleko od današnje postojeće pravoslavne crkve. Ta kuća od 1839. godine služila je kao ćelija, tj. kao prva srpska škola, ali istovremeno i kao popovska kuća.
Od 1850. godine služi isključivo za crkvene potrebe. Gradnja sadašnje pravoslavne crkve, s nazivom sv. proroka Ilije, otpočela je za vrijeme austrougarske uprave, 1882. godine, a osveštena je 1887. godine. Za vrijeme svog postojanja, crkva je više puta obnavljana, a posljednje njeno renoviranje, koje je bilo potrebno zbog oštećenja u ratu, izvršeno je 2009. godine. Osim ove crkve na području opštine Gradačac, sve do 1992. godine bilo je još šest pravoslavnih crkava i to u : Tolisi, Skugriću, Krečanama, Srnicama Donjim, Zelinji Gornjoj i Pelagićevu. Ove bogomolje opsluživala su tri sveštenika, koji su bili nastanjeni u Gradačcu, Pelagićevu i Skugriću.

Tekst napisao, Mirza Avdičević